ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มแซะห์เพื่อเป็น อสม.ฮัจย์ คลิก

ประกาศรายชื่อเข้าอบรมรุ่นที่ 2

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 2